Šventoji - ateities uostas

Nepriklausomoje Lietuvoje buvo keli projektai, kuriais buvo siekiama per pajūrį iškirsti langą į pasaulį, pirmąkart valstybės politika buvo orientuota vakarų, o ne rytų kryptimi. Tai Žemaičių plentas, geležinkelio atkarpa Šiauliai – Klaipėda, Žiemos uosto Klaipėdoje rekonstrukcija. Šventosios uostas – vienintelis iš Nepriklausomos Lietuvos projektų, kuris nėra baigtas iki šiol. Šventosios uosto svarba regiono plėtrai yra akivaizdi, tačiau šiandien nacionalinės svarbos objektu, deja, uostas nebuvo pripažintas.
2018 m. liepos 1-ąją Palangos miesto ir Šventosios uosto istorijoje atvertas naujas lapas – uosto puoselėtoju tapo Palangos miestas. Prasidėjo naujų vilčių laikas.
Šios parodos tikslas – uosto planais ir asociatyviomis iliustracijomis parodyti, kaip įvairiais Lietuvos istorijos periodais projektuose buvo ir tebėra vaizduojamas Šventosios uostas. Paroda trejus metus keliavo po Lietuvą aplankydama didesnius ir mažesnius miestelius. Pagal lankytojų atsiliepimus – mes žinome, kad mūsų ateities uostas turi daug draugų.