1981 m. Dailės muziejus išleido „Zuzana Pranaitytė. Parodos katalogas“. Leidinyje rašoma, kad dailininkė pasirinko kamerinį portretą, naudodama įvairias medžiagas – medį, akmenį, marmurą: „Z. Pranaitytė akcentuoja esmines žmogaus charakterio savybes, ieško gilesnio apibendrinimo, įtaigesnės, sodresnės plastinės kalbos, o kurdama paveikslą pastele, dailininkė suteikia portretams lengvo žaismingumo, žavesio, poetizuoja juos.“ 1

Kataloge paminėtos 70 pastelių, 71 piešinys, 7 gobelenai. Tarp 49 išvardintų skulptūros darbų dominuoja portretai, tačiau yra kelios dekoratyvinės skulptūros: „Eglė žalčių karalienė (1958), „Jūratė ir Kastytis (1960), „Mūza“ (1974), „Žvejo dukros“ (1977). Ši skluptūra buvo pastatyta Šventosios kopose 1982 metais.

Z. Pranaitytė gimė 1930 metais Kulčikų kaime Šakių rajone. 1958 m. baigė Dailės institutą. Dailininkė mirė 2020 metais, paskutinius savo gyvenimo dešimtmečius praleido vienuolyne tapusi seserimi Augustina.

1 Lietuvos TSR dailės muziejus. Zuzana pranaitytė. Parodos katalogas. Vilnius, 1981. 3 p.